Utbildning lönar sig dåligt plugga

Lärarjobb och andra akademikeryrken i det offentligas tjänst är ingen vidare affär ekonomiskt. Fler och fler akademiker hade tjänat på att börja jobba direkt efter gymnasiet i stället.

En akademiker tjänar i snitt omkring 19 miljoner kronor under ett arbetsliv. Det kan jämföras med 16,4 miljoner kronor om samma person hade valt att börja arbeta direkt efter gymnasiet, enligt en studie som akademikerorganisationen Saco satt ihop.

Den därmed relativt magrare ekonomiska nyttan av utbildning placerar Sverige långt ner i listan bland världens mer utvecklade länder, enligt Sacos ordförande Göran Arrius.

För nästan hälften av alla undersökta akademikerutbildningar blir det en ren förlustaffär. Och sett över tid har läget försämrats ytterligare.

I botten finns akademikeryrken i offentlig tjänst, så som lärare, bibliotikarier, sjuksköterskor och socionomer.

Även tandhygienister tillhör den grupp av akademiker där utbildning inte tycks löna sig. Men svaret på det är enligt Johan Hultberg, utbildningschef vid Hälsohögskolan, Jönköpings universitet, ännu mer utbildning.

Vill se lönekarriär
Karaktäriserande för de lägre betalda akademikeryrkena är att lönespridningen är liten. Göran Arrius vill se ökade möjligheter till att kunna göra lönekarriär.

Visst, pengar är inte allt, men ändå en viktig aspekt, enligt Arrius. Det märks exempelvis bland många lärare som valt att lämna yrket.

Källa: svt.se

TOP skolor

Alsalam

Hagagatan 51 A, 70346 ÖREBRO
Telefon: 019-123146
WWW: www.alsalam.se

Läs mer på

Alpha International College

Box 195, 59323 VÄSTERVIK
Telefon: 0704538712
WWW: www.alphainternationalcollege.com

Läs mer på

IT-Gymnasiet Västerås

Ingenjör Bååths gata 47, T 6, 72212 VÄSTERÅS
Telefon: 021-403940
WWW: www.it-gymnasiet.se

Läs mer på

Sollentuna international school

Bygatan 78, 19146 SOLLENTUNA
Telefon: 08-57922985
WWW: www.sollentuna.se/sis

Läs mer på

Vill du också göra din skola synlig här?

Jag vill ha mer information

Vill du göra reklam för din skola?

Snabb kontakt

info@skollistan.eu

* dessa kontakter är inte skolkontakter, utan kontakter till operatören av SkolListan.eu

Operatör av webbplats

just4web.cz s.r.o.
Org. nr.: 27547876

Gå till kontakt