Förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, högskolor
Det finns 7 600 skolor i databasen

Utbildning lönar sig dåligt plugga

 Utbildning lönar sig dåligt pluggaLärarjobb och andra akademikeryrken i det offentligas tjänst är ingen vidare affär ekonomiskt. Fler och fler akademiker hade tjänat på att börja jobba direkt efter gymnasiet i stället.

23. 5. 2017

En akademiker tjänar i snitt omkring 19 miljoner kronor under ett arbetsliv. Det kan jämföras med 16,4 miljoner kronor om samma person hade valt att börja arbeta direkt efter gymnasiet, enligt en studie som akademikerorganisationen Saco satt ihop.

Den därmed relativt magrare ekonomiska nyttan av utbildning placerar Sverige långt ner i listan bland världens mer utvecklade länder, enligt Sacos ordförande Göran Arrius.

För nästan hälften av alla undersökta akademikerutbildningar blir det en ren förlustaffär. Och sett över tid har läget försämrats ytterligare.

I botten finns akademikeryrken i offentlig tjänst, så som lärare, bibliotikarier, sjuksköterskor och socionomer.

Även tandhygienister tillhör den grupp av akademiker där utbildning inte tycks löna sig. Men svaret på det är enligt Johan Hultberg, utbildningschef vid Hälsohögskolan, Jönköpings universitet, ännu mer utbildning.

Vill se lönekarriär
Karaktäriserande för de lägre betalda akademikeryrkena är att lönespridningen är liten. Göran Arrius vill se ökade möjligheter till att kunna göra lönekarriär.

Visst, pengar är inte allt, men ändå en viktig aspekt, enligt Arrius. Det märks exempelvis bland många lärare som valt att lämna yrket.

Källa: svt.se

Kommentarer till artikeln

Toppskolor
arrow
arrow
IT-Gymnasiet Västerås
Ingenjör Bååths gata 47, T 6, VÄSTERÅS
www.it-gymnasiet.se
IT-Gymnasiet Västerås
arrow
arrow
Alsalam
Hagagatan 51 A, ÖREBRO
www.alsalam.se
Alsalam
arrow
Klicka HÄR om du vill lägga till din skola på det här stället.
Närmaste händelser på skolor